Kurs for Akershus og Buskerud

Motivasjonen var høy hos både deltakere og arrangører da Akershus og Buskerud avsluttet sin felles kursrekke i november 2012. Hvem hadde sett for seg at en enkel tekst fra Barbro Thorvaldsens Leseglede, om en eldre dame som får besøk på bursdagen sin, skulle åpne for somalisk dans akkompagnert av jubel og taktfaste klapp. Møtet mellom dyktige/modige/engasjerte kursdeltakerne – som gruppevis holdt hver sin lesesirkel – og åpne/entusiastiske/utholdende norskelever som var «testgruppe» gjennom hele dagen, førte til at taket nærmest løftet seg i klasserommet på Oslo voksenopplæring Rosenhof.

Lesesirkel 2

Intens forberedelse i forkant av lesesirkelen. Spenning og nervøsitet hører med.

Lesesirkel 3

Konkreter kan være gode å ha når du skal presentere en ukjent tekst.

Lesesirkel 1

Lesesirkelen er igang. Stor vilje til dialog fra alle parter.

Reklamer

Leseglede i Drammen

fjell_bydelshus_low

Fjell bydelshus

Barbro Thorvaldsen bidro til en strålende start på årets litteraturuke i Drammen. Siden programmet for 2012 fokuserer spesielt på ytringsfrihet og mangfold, var Barbro Thorvaldsen invitert til å holde Drammens første lesesirkel på enkel norsk.

Lesesirkelen fant sted mandag 15. oktober på Fjell bydelshus, hvor også Fjell bibliotek holder til. Seks kvinner fra Tyrkia, Tsjetsjenia. Turkmenistan og Kurdistan deltok, i tillegg til norsklæreren deres og Camilla Sørbye fra Buskerud fylkesbibliotek. Gjennom prosjektet Fjell 2020 får kvinnene tilbud om norskkurs mens barna deres har gratis kjernetid i forskjellige barnehager i bydelen. De møtes tre timer to ganger i uka, og alle er veldig motiverte for å lære mer norsk.

De seks kvinnene som møtte opp denne dagen, hadde ulik botid i Norge. De var naturlig nok også på forskjellig språklig nivå. Derfor var det interessant å erfare at alle forsto mesteparten av innholdet i Barbros tilrettelagte tekster, og at de lot seg engasjere. Vi gjennomgikk den første teksten i Leseglede 1, «Sairas første flyreise». Da vi ikke rakk å lese hele teksten, var det stor enighet om at denne boka ville de låne og lese videre i på egenhånd. Én ønsket også å kjøpe den selv.

Leseglede 1, 2, 3; lettleste tekster

Mens lesesirkelen pågikk, var det eventyrstund i naborommet, på Fjell bibliotek. Barn fra Fjellhagen barnehage var invitert, og ett av barna hadde moren sin på lesesirkelen. Slik fikk de begge en historie å fortelle.

Nordic Library Conference

Kultur, deltakelse og inkludering var temaet for Nordic Library Conference 2012, som ble avholdt i Oslo 14-15. mai.

Mange engasjerende foredragsholdere var invitert, blant andre kursholder Barbro Thorvaldsen som ga publikum en inspirerende demonstrasjon av Lesesirkelmetoden.

Lesesirkelmetoden ble også presentert under konferansens studietur til Drammensbiblioteket 16. mai.
Alle presentasjonene samt bilder er lagt ut på konferansens nettsted. Konferansen ble arrangert av nasjonalbibliotekene i Danmark, Sverige og Norge.

Gjennomført kurs i Østfold

Etter tre intense kursdager var det duket for «eksamen»  21. mai. Takket være et nært og godt samarbeid med Sarpsborg voksenopplæring og Frivilligsentralen hadde vi interesserte elever som var i gang med å lære seg norsk som tilhørere. Deltakerne på kurset hadde forberedt seg godt til de fortellingene som de ville lese og formidle.

Natalja, Maria og Cathrine formidler deler av fortellingen «Flukt» fra Leseglede 2

Etterpå oppsummerte deltakerne hva som er viktig i forberedelse og gjennomføring: Introdusere signalord ved hjelp av bilder og/eller konkreter
Bruke god tid
Gi tid til tilbakemeldinger og rom for dialog
Repetere med variasjon
Lite fokus på lærer/leder, mye fokus på deltakerne
Ufarliggjøre situasjonen
Bruke humor og kroppsspråk
Være tydelig

Et skjema for tilbakemelding fra elevene ligger under viktige dokumenter i sidemenyen på bloggen.
Anne Berit Brandvold, 6.7.12

Kurs for Buskerud

Buskerud fylkesbibliotek tilbyr kurs i Lesesirkelmetoden høsten 2012

Drammensbiblioteket

Tid: 6, 13. og 20. november 2012

Sted: Oslo

Målgruppe: frivillige, lærere og bibliotekansatte i Buskerud og Akershus

Kursholder: Barbro Thorvaldsen, lærer og bibliotekar

Kontaktperson: Camilla Sørbye. Tlf: 32 04 54 77. E-post: camilla.sorbye@bfk.no

Påmelding: http://bit.ly/MtWJ3V

Ingen kursavgift

Endringer i kursrekkene

I Østfold går metodekurset som planlagt. Kursdagene er 7., 14. og 21. mai. Kurssted: Norsksenteret i Sarpsborg kommune, Oscar Pedersens vei 16B, 1721 Sarpsborg. (NB! Har nettopp byttet navn fra Språk- og voksenopplæringssenteret til Norsksenteret)

Kursrekkene i Buskerud og Akershus er utsatt til etter sommerferien. Følg med på bloggen eller på hjemmesidene til fylkesbibliotekene i Buskerud og Akershus.

Kurs i Akershus

Fylkesbiblioteket i Akershus  tilbyr kurs i Lesesirkelmetoden høsten 2012.

Fylkesbiblioteket i Akershus

Tid: 09.00 – 15.00, tirsdag 6., 13., og 20. november

Sted: OBS! Endring: Rosenhof skole – rom 005. Adresse: Dynekilgata 10, 0569 Oslo

Fylkeskommunens lokaler, Schweigaardsgate 4.

Målgruppe: frivillige, lærere og bibliotekansatte i Akershus

Kursholder: Barbro Thorvaldsen, lærer og bibliotekar

Kontaktperson: Cecilie Weinholdt. Tlf: 64 84 08 59.

E-post: cecilie.weinholdt@akershus-fk.no

Påmelding innen 1. oktober 2012: http://bit.ly/LRzWmM

Kursavgift: 1000,-

Leseglede og lesekompetanse for innvandrere

Fylkesbibliotekene i Akershus, Buskerud og Østfold samarbeider om å holde metodekurs for bibliotekarer, lærere og frivillige. Konseptet kalles dialogisk lesesirkelmetodikk og er en konkret tilnærming til språk- og lesetrening.

Kurset går over tre hele dager i løpet av mai måned. Les hele kursprogrammet her.  Barbro Thorvaldsen fra AOF Oslo har utviklet konseptet. Hun er pedagog og bibliotekar, og har laget et opplegg som stimulering til lesing og samtale rundt enkle tekster.

Denne bloggen ønsker å være en ressurs for alle som jobber med leseopplæring og litteraturformidling for innvandrere. I sidemenyen vil dere etter hvert finne mer stoff om kursrekkene, veiledningsmetodikk for lesesirkelmetoden og lenke til andre relevante nettressurser m m.

Anne Berit Brandvold, Østfold fylkesbibliotek